O nás

Šablony OP JAK

  Název programu Operační program Jan Amos Komenský Název výzvy Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I Název projektu dle MS2021+:2 Šablony GMK JAK I. Reg. číslo dle MS2021+:2 CZ.02.02.XX/00/22_003/0004407 Anotace projektu Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání; spolupráce […]

22.11.2023 08:24

Digitalizujeme školu

Jsme zapojeni do projektu Národního plánu obnovy – Digitalizujeme školu.

6.2.2023 03:35

Doučování žáků škol

Jsme zapojeni do projektu „Doučování žáků škol“. Projekt reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

3.2.2022 09:12

Preventivní program pro studenty gymnázia Mikuláše Koperníka pro školní rok 2020 – 2021

Název projektu Preventivní program pro studenty gymnázia Mikuláše Koperníka pro školní rok 2020 – 2021 Číslo: evidenční číslo projektu: MSK 43230/2020 Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj Program: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021 Dotace: 80.000,- Kč Místo realizace GMK Bílovec Účel projektu Cílem projektu je připravit a zrealizovat preventivní program pro […]

1.9.2019 08:03

ČESKO-SLOVENSKÝ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO STYLU

ERASMUS + 2018 – 2020 2018-1-CZ01-KA229-048045_1 V září 2018 zahájilo Gymnázium Mikuláše Koperníka dvouletý projekt spolupráce ERASMUS + se soukromým Sportovním gymnáziem Pink Harmony ze Zvolena. Projekt se zaměřuje na zdravý životní styl studentů, především na zdraví prospěšnou pohybovou aktivitu. Hlavním cílem projektu je vytvořit a spolu se spolupracující slovenskou školou prakticky ověřit studijní materiál, který […]

27.10.2018 10:01

GMK – Šablony 2017

  Název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název výzvy Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) Název projektu GMK – Šablony 2017 Reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006856 […]

1.10.2017 06:05