Volba povolání

Málokteré rozhodnutí, které učiníte během středoškolských let, pro vás může mít tak dalekosáhlé následky jako volba oboru studia na vysoké škole, resp. vaší budoucí profese. Není nic lehčího, než začít studovat něco, kam třeba nebyl až takový problém se dostat, ale co souvisí s vašimi schopnostmi a nadáním asi jako Antarktida s palmami.  Ačkoliv vyplnění přihlášky na VŠ a její odeslání tamtéž zabere maximálně pár desítek minut času, vybrat si pro sebe ten správný obor by měl být proces dlouhodobý a zodpovědně uchopený. A na jeho závěru, tedy jakousi třešničkou na dortu, by měl být dobrý pocit z toho, že se hlásím na obor, který zvládnu vystudovat, a který mě bude uspokojovat po profesní stránce.

S tématem volby povolání se setkáváme již od dětství, kdy někteří z nás bedlivě pozorují rodiče a ostatní dospělé při různých pracovních činnostech a jiní se třeba nechávají inspirovat svým koníčkem. Každý jsme si jako dítě někdy hrávali na profese dospělých, například na pilota, doktora, prodavače nebo možná youtubera. Mnohé děti mají svou vysněnou představu, čím by chtěly být, až dospějí. Na druhé straně však existuje velké procento dospívajících, kteří vůbec netuší, jakým směrem se po škole dále vydat. Přitom pro celkovou životní spokojenost je velmi důležité, aby nás naše práce bavila a uspokojovala – toto není žádné velké tajemství, na tom se jistě všichni shodneme.

Jak to tedy udělat, aby volba budoucí kariéry nepřipomínala spíše los ze široké nabídky profesí, ale byla zodpovědným rozhodnutím?

Především respektujte, že se jedná o proces dlouhodobý. A byť se někdy vyplatí dát na intuici a rozhodnout se rychle, než o něčem neustále planě mudrovat, při výběru povolání bychom si naopak měli dopřát opravdu dost času a při svém rozhodování myslet na několik věcí:

  • Hodím se na to? Jsou mé duševní a tělesné předpoklady pro zvažovanou profesi dostatečné? Mohu v tom být dobrý? Nebo dokonce vynikat nad ostatními?
  • Až to vystuduji, uživí mě to? Najdu uplatnění na trhu práce?
  • Znám se dobře? Uvědomuji si své silné a slabé stránky? A to nejen ve vztahu ke své budoucí profesi, ale také například k ostatním lidem? Čili jak (ne)vycházím s ostatními lidmi? Jsem týmový hráč nebo raději pracuji spíše sám?
  • Vím, kde získám informace ke své zamýšlené profesi či studiu? A kdo a jak mi případně pomůže s procesem sebepoznávání?

Původní obrázek zde: educational and career counseling photo – Vyhledávání Google

 

Odpovědi na výše zmíněné otázky nejsou vůbec jednoduché. Je naivní si myslet, že si na ně odpovíte během jednoho posezení s rodiči nebo pokecu s kamarády… Dejte tomu proto čas. Čím dříve začnete, tím větší je šance, že se nakonec rozhodnete správně.

 

Kroky před rozhodováním

Při rozhodování, kam se dále vydat po střední škole doporučujeme nevynechat následující kroky. S některými se možná vypořádáte snáze, jiné se mohou jevit náročnější, ovšem vyplatí se každému z nich věnovat pozornost.

 

Předpoklady

Sepište si, jaké jsou vaše silné stránky – tedy své schopnosti, dovednosti a zájmy. Vše, co vás baví a děláte rádi. Na druhou stranu sepište, co vám nejde a děláte neradi. Někdy se stane, že vám tento jednoduchý soupis pootevře oči a nasměruje vás správným směrem, popřípadě odradí od oboru, kde byste se trápili. Například si asi dobře rozmyslíte profese založené na důsledném puntičkářství, když máte spíše povahu bohéma. Nebo byste chtěli ve své vlastní firmě zaměstnávat účetního, který má sice velkou fantazii, je tvořivý, ale nad mnoho věcí se povznese a ne každá faktura je pro něj natolik zajímavá, aby se jí zaobíral. 🙂 Důležitou roli při výběru budoucí profese hraje také zdravotní stav, to určitě nepodceňujte. Bohužel, zdravotní omezení zasahují čím dál více i do života mladých lidí. U některých profesí by se časem mohlo ukázat, že je nemůžete vykonávat kvůli dnes zatím marginálním zdravotním potížím, které máte. A dostali byste se opět na začátek celého procesu.

Studijní výsledky

Vytvořte si přehled, které školní předměty se vám líbí, baví vás a jdou vám. A naopak, které vám nesedí a jaké z nich máte známky. Ovšem pozor, je to způsobeno obsahem předmětu nebo spíše osobou učitele?  Zjistěte, zdali tíhnete spíše k humanitnímu, přírodovědnému, uměleckému, ekonomickému či technickému směru. Toto samozřejmě souvisí i s předchozím bodem, avšak vaše školní výsledky by měly dost napovědět o budoucí profesní orientaci, poodhalit šanci na úspěch v určité oblasti. Připište si také, zda se věnujete mimoškolním aktivitám, které by mohly v celém procesu výběru studia a profese hrát roli. A to buď tím, že za ně získáte dodatečné „body“ při přijímacím řízení na VŠ nebo vám tyto aktivity mohou být vodítkem při výběru profese. Byli jste například na letním táboře jako instruktoři? A vést oddíl dětí pro vás bylo utrpením? No, pak asi o práci s dětmi spíše neuvažujte. 🙂

 

Seznam profesí

Někteří dospívající neviděli své rodiče vykonávat jejich povolání a ani nemají příliš povědomí o tom, jaké profese vlastně existují. Pokud do této skupiny patříte, začněte své hledání tím, že se pokusíte získat přehled o tom, jaké profese na pracovním trhu existují. Pročtěte si webové stránky věnované profesím a požadavkům, které jsou u nich vyžadovány (viz odkazy pod článkem). Pozorujte a ptejte se lidí kolem sebe na informace z jejich povolání. Přemýšlejte, zdali požadované vzdělání a dovednosti u zamýšlené profese odpovídají vašim schopnostem a možnostem. Vyzkoušejte během středoškolských let různé brigády. Je-li to možné, běžte v létě o prázdninách i na stáž do firmy, protože každá praxe se cení. Za získání povědomí, o čem vaše uvažovaná profese vlastně je, to stojí.

 

Minulá a budoucí profese

Načrtněte si profesní plány, které jste měli od dětství a pokuste se rozvinout představu o své budoucí profesi. Bude to práce v ČR nebo spíše v zahraničí? Bude nutné využívat cizí jazyk, a který? Upřednostníte samostatnou práci nebo spíše týmovou spolupráci? Zvažujete podnikání? Budete ochotni se celoživotně vzdělávat, jezdit na pracovní cesty? Atd., atd… Pokud znáte někoho, kdo se dané profesi věnuje, zeptejte se ho na všechny detaily, zjistěte si, co každý den v práci dělá.

Obrázek zde: https://www.visionectc.com/for-schools.html

 

Obor studia a informace o VŠ

Při rozhodování nad budoucím studiem je zapotřebí vybrat jeho formu, čili buď prezenční s denní docházkou, nebo kombinované, které je vhodnější pro pracující. Položte si otázku, jaký obor chcete studovat, na jakých VŠ a ve kterých městech se tento obor vyučuje. Studovat např. právo v Olomouci nebo Brně nebude shodné, jisté rozdíly budou. To platí také pro strojírenství, medicínu – prakticky jakýkoliv obor. Zvolte, jestli se ve výběru zaměříte pouze na státní nebo i soukromé VŠ, kde bude nutné za studium platit. Na webových stránkách škol je možné dohledat kritéria přijímacích zkoušek, detailní program studia a také uplatnění absolventů, tedy jaké máte možnosti se touto profesí v budoucnu uživit. Některé školy nabízí i přípravné kurzy před přijímacím řízením. Na určité obory se hlásí velké množství uchazečů, porovnejte si proto své šance na přijetí a zvažte podání další přihlášky tam, kde jsou šance větší. Nicméně vyvarujte se toho, že si dáte šanci studovat pouze obor, kam berou bez přijímaček, ačkoliv sami už teď cítíte, že to je jen krok, jak „zaplácnout“ rok před dalším pokusem dostat se na vysněný obor.

 

Pro dobrou orientaci ve výběru VŠ a VOŠ poslouží různé přehledy škol (viz odkazy pod článkem).

Vhodné je zúčastnit se veletrhu Gaudeamus, který probíhá v Brně nebo Praze, viz www.gaudeamus.cz. Na Gaudeamu je možné se setkat se zástupci vzdělávacích institucí a získat tak cenné informace. Dále se konají Dny otevřených dveří na VŠ, kdy přímo navštívíte danou fakultu, prohlédnete si prostory školy, seznámíte se s vyučujícími a studenty a zeptáte na vše, co vás zajímá. Zástupci některých VŠ navštěvují i naši školu. Cenným zdrojem informací jistě budou také vaši starší kamarádi, kteří již VŠ nebo VOŠ studují.

Život na VŠ není jen o studiu, ale také o volnočasovém vyžití. Zajímejte se předem o způsob stravování (menza) a ubytování, zda je kapacita kolejí dostatečná nebo bude potřeba hledat privát. Během studia je často možné si přivydělat brigádami nebo získat i trvalé zaměstnání na částečný úvazek. A tyto pracovní zkušenosti, jak jistě tušíte, se mohou dále hodit po absolvování VŠ a hledání stálé práce. Nejeden student svou brigádu ve firmě přeměnil v plnohodnotný pracovní poměr.

Je-li vaše finanční situace neuspokojivá, mohou vám pomoci i různá stipendia – sociální, ubytovací či prospěchové. Pro studenty jsou k dispozici také informační a poradenská centra, viz www.asociacevsp.cz/vs-poradny-vf/ .

 

Testování

Z výše popsaného vyplývá, že správná volba oboru na VŠ či profese je výsledkem dlouhodobého a poměrně náročného procesu, kdy musíte:

  1. a) poznat sami sebe
  2. b) poznat trh práce a nabídku profesí
  3. c) poznat, kde a jak získáte vzdělání pro svou vyvolenou profesi

 

Pokud si s něčím z uvedeného nevíte rady, popřípadě se chcete jen ujistit o správnosti své volby, můžete se obrátit také na školní poradenské pracoviště, pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce či kariérové kouče, kde je možné zkusit různé testové metody, které s poznáním sebe sama mohou pomoci. Mějte na paměti, že u volby povolání žádná investice vašeho času, energie či také peněz není zbytečná. Kde jinde než zde by mělo platit známé „dvakrát měř, jednou řež“?

Obrázek zde: educational and career counseling photo – Vyhledávání Google

Mgr. Petra Břímková a Mgr. Martin Šrubař

 

Seznam profesí

Národní soustava povolání

Národní soustava kvalifikací

Encyklopedie profesí – Poradna – Jobs.cz

 

Přehledy VŠ a VOŠ

Vysoké školy, střední školy, ZŠ a jazykové školy v celé ČR

Soukromé a státní vysoké školy – přijímací zkoušky, studium na VŠ a vzdělávání – Vysoké školy

Vysoké školy – VysokéŠkoly.com – veřejné, státní a soukromé vysoké školy

Najdi VŠ

Všechny vysoké školy – Studuj.to 

Vyšší odborné školy – VyššíOdbornéŠkoly.com – veřejné, státní a soukromé Vyšší odborné školy (VOŠ)

Lékařské fakulty | Na medicínu