Úvod Školní psycholog

Školní psycholog

Školní psycholog

Mgr. Petra Břímková

Školní psycholog poskytuje komplexní služby studentům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se psycholog řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem. Veškeré informace, které školní psycholog při své práci získá, jsou vázány profesním tajemstvím. Rodiče udělují souhlas s činností školního psychologa dle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Služby školního psychologa jsou pro studenty GMK, jejich rodiče a pedagogy školy zdarma.

Konzultaci je možné si sjednat emailem (pbrimkova@gmk.cz), telefonicky (556 414 438, 731 977 357) nebo osobně v konzultačních hodinách:

Konzultační hodiny:

 • pondělí 7:40 – 16:00 
 • středa 7:40 – 13:30 
 • čtvrtek  7:40 – 17:30 

Činnosti školního psychologa

Pro studenty:

 • Individuální poradenství (osobní, rodinné, partnerské problémy)
 • Poradenství při potížích s učením (domácí příprava, styl učení)
 • Poradenství při potížích se školním prospěchem, spolužáky, kamarády, dospělými
 • Poradenství s výběrem dalšího studia nebo povolání
 • Krizová intervence (traumatický zážitek, úmrtí, rozvod)
 • Psychodiagnostika (osobnost, intelekt)
 • Poradenství při úzkosti, strachu, trémě (relaxace)
 • Semináře na různá témata (interakční, relaxační)

Pro rodiče:

 • Konzultace výchovných, výukových, osobnostních a rodinných obtíží dítěte a hledání jejich řešení
 • Diagnostika intelektu, osobnosti dítěte
 • Poradenství s výběrem dalšího studia nebo povolání dítěte
 • Kontakt na další odborná pracoviště (psychiatr, klinický psycholog, PPP)

Pro pedagogy:

 • Poradenství při výchovných a výukových potížích se studenty
 • Práce se třídami (dg. sociálního klimatu, skupinová či komunitní práce)
 • Spolupráce na preventivních programech
 • Screening, ankety, dotazníky
 • Osobní, rodinné poradenství
 • Hospitace ve třídách, semináře na různá témata, besedy

Tato webová stránka používá soubory Cookie. Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů Cookie. Některé soubory Cookie jsou nezbytné pro správnou funkci těchto webových stránek.

Rozumím Číst více