Úvod Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, se sídlem 17. listopadu 526, 743  01 Bílovec, IČO: 00601667 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným gymnáziem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané gymnáziem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných gymnáziem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů gymnáziem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Gymnáziu Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Gymnáziu Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů od 1. ledna 2020 provádí tým externích pověřenců společnosti:
  • I3 Consultants s.r.o.,
   IČ: 27921344,
   sídlo: K Trninám 945/34, 163 00 Praha,
   hlavní kontaktní osoba: Ing. Igor Prosecký,
   kontaktní e-mail: poverenec.oou@i3c.cz
   telefon: + 543 214 714
   Smlouva:
 • Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů do 31. prosince 2019 provádí tým externích pověřenců společnosti:

Tato webová stránka používá soubory Cookie. Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů Cookie. Některé soubory Cookie jsou nezbytné pro správnou funkci těchto webových stránek.

Rozumím Číst více