Úvod O škole

O škole

Profil školy

Gymnázium v Bílovci bylo založeno v roce 1946, v roce 1974 bylo pověřeno Ministerstvem školství péčí o žáky talentované v matematice. Název Gymnázium Mikuláše Koperníka nese od roku 1978.

1) Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

 • Ředitel školy: Mgr. Pavel Mrva
 • Zástupce ředitele: Mgr. Vít Schindler (statutární zástupce)
 • Zástupce ředitele: RNDr. Danuše Berkusová
 • Výchovný poradce: Mgr. Jindřich Foltas
 • Školní preventista: Mgr. Barbora Šeděnková, Ph.D.
 • IČ: 00601667
 • IZO: 102244936

2) Studium na škole

Studium na škole je koncipováno tak, aby poskytlo žákům úplné střední všeobecné vzdělání s vyrovnaným podílem humanitních a přírodovědných vědomostí. Hlavním cílem přípravy je přijetí ke studiu na vysokých školách, případně u žáků, kteří nejsou motivováni pro vysokou školu, studium na jiných typech škol.

Informační servis v otázkách volby povolání zajišťuje hlavně kabinet výchovného poradenství ve spolupráci s třídními profesory a ostatními vyučujícími. Pro třídy jsou určeny přednášky s besedami o možnostech dalšího uplatnění, ve 4. ročníku je provedena instruktáž k vyplňování přihlášek a sdělovány podmínky přijímacího řízení na školách (talentové zkoušky, výkonnostní limity, lékařská potvrzení, speciální vyšetření apod.). Písemné informace jsou vystaveny na osmi velkoplošných nástěnkách a pro zájemce mohou být doplněny individuálními konzultacemi pro žáky i pro rodiče. Při výběru školy a oboru je nutno pokud možno sladit zájem, talentové předpoklady a perspektivu oboru na tzv. trhu práce.

3) Areál školy

Areál školy tvoří jednotný komplex poblíž středu města. Škola je necelý kilometr od vlakového nádraží, v přímém sousedství je autobusová zastávka. Škola má dobré materiální podmínky pro zajištění výuky s těmito speciálními učebnami a laboratořemi: 2 laboratoře fyziky, 2 laboratoře chemie, 1 laboratoř biologie, 3 učebny počítačové techniky (počítačová síť Novel Netware 3-12 pro potřebu výuky, počítačová síť Netware Lite pro administrativu). Vesměs založeno na počítačích DELL a HP. Internetu a e-mailové pošty mohou využívat všichni zaměstnanci školy i studenti neomezeně.

K zajištění výuky tělesné výchovy a sportovního vyžití má škola dvě tělocvičny – nářaďovou (hlavně pro gymnastiku), halu (pro míčové hry a atletiku), tělocvičnu pro zdravotní a relaxační techniky a posilovnu. K dispozici je rovněž areál s umělým povrchem pro atletiku, hry a další sporty a umělá horolezecká stěna.

K výuce jazyků přispívají dvě knihovny – knihovna anglické a americké literatury s 2 500 svazky a knihovna německé literatury studentům je k dispozici prodejna učebnic.  Škola má vlastní kuchyň s jídelnou s možností celodenního stravování. Ubytování je možné na Domově mládeže se 135 místy (dvou a třílůžkové pokoje s příslušenstvím).

4) Přijímací řízení

Přijímací řízení je organizováno školou. Ředitel školy jmenuje přijímací komisi, která hodnotí výsledky uchazečů a na základě bodového systému rozhoduje o přijetí. Hlavní podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek, přijetí uchazeče na základě sponzorského příspěvku není zavedeno.

5) Formy studia

Osmileté studium (po ukončení 5. ročníku ZŠ)

 • Zaměření: všeobecné
 • Počet přijímaných tříd: jedna třída
 • Přijímací zkoušky: český jazyk, matematika
 • Kód: 79 41 K 81

Čtyřleté studium (po ukončení 9. ročníku ZŠ)

 • Zaměření: všeobecné
 • Počet přijímaných tříd: jedna nebo dvě třídy
 • Přijímací zkoušky: český jazyk, matematika
 • Kód: 79 41 K 41

Čtyřleté studium (po ukončení 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia)

 • Zaměření: matematika
 • Počet přijímaných tříd: jedna třída
 • Přijímací zkoušky: český jazyk, matematika
 • Kód: 79 41 K 41

6) Charakteristika studia

Studium ve všech oborech probíhá podle schválených ŠVP. Ve čtyřletém studiu je možnost volby dvou cizích jazyků (v nabídce je angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština). Jejich výuka je u prvního jazyka v návaznosti na znalosti ze ZŠ, další jazyk si student vybírá. Výuka je realizována 3 resp. 4 hodinami týdně u každého jazyka v prvních dvou ročnících, ve třetím a čtvrtém ročníku je možno zvolit dvouhodinový seminář z cizího jazyka.

V osmiletém studiu se vyučuje druhý cizí jazyk od tercie.

Ve třídě se zaměřením na matematiku jsou posilovány přírodovědné předměty, ovšem ne na úkor jazyků. Angličtina je povinná, druhý jazyk si studenti volí. Postavení matematiky se během studia mění od vyučování předmětu s rozšířeným obsahem k obecnějšímu pojetí jako způsobu myšlení a vyjadřování. To umožňuje mimo jiné i pravidelná spolupráce školy s univerzitou v Olomouci a Ostravě, jejichž učitelé vyučují některým vybraným předmětům na naší škole, případně přednášejí zajímavé oblasti matematiky pro zájemce. Absolventi pak mají velmi dobré předpoklady pro vysokoškolské studium přírodovědných a technických oborů, ekonomiky, lékařství, není nijak vyloučeno studium práv.

7) Profil absolventa

Studium je ukončeno maturitní zkouškou, absolvent má tyto další možnosti:

 1. studium na vysokých školách
 2. studium na vyšších odborných školách
 3. nástavbové studium
 4. kvalifikační kurzy
 5. zaměstnání – určité speciální znalosti a dovednosti může student získat ve volitelných a nepovinných předmětech. Absolvent může získat kvalitní uplatnění v úřadech nebo v administrativách podnikatelských organizací.
 6. studium v zahraničí – na základě dobré znalosti jazyka. Typ školy dle možnosti a výběru.

Tato webová stránka používá soubory Cookie. Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů Cookie. Některé soubory Cookie jsou nezbytné pro správnou funkci těchto webových stránek.

Rozumím Číst více