Preventivní program pro studenty gymnázia Mikuláše Koperníka pro školní rok 2021 – 2022

Název projektu

Preventivní program pro studenty gymnázia Mikuláše Koperníka pro školní rok 2021 – 2022

Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj

Program: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2021/2022

Dotace: 80.000,- Kč

Místo realizace

GMK Bílovec

Účel projektu

Cílem projektu je připravit a zrealizovat preventivní program pro studenty nižšího i vyššího gymnázia Mikuláše Koperníka tak, aby reagoval na aktuální problémy a potřeby studentů.

V rámci projektu bude pro studenty vyššího i nižšího gymnázia zrealizován adaptační kurz a besedy k prevenci rizikových jevů. Dále budou nakoupeny didaktické pomůcky podporující práci školní psycholožky a třídních učitelů se třídami.

Financování projektu

Projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.