Šablony OP JAK

 

Název programu Operační program Jan Amos Komenský
Název výzvy Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I
Název projektu dle MS2021+:2 Šablony GMK JAK I.
Reg. číslo dle MS2021+:2 CZ.02.02.XX/00/22_003/0004407
Anotace projektu Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání; spolupráce s rodiči žáků a veřejností.
Celkový rozpočet 1 827 307,00
Doba realizace 1. 2. 2023 – 31. 1. 2025