ČESKO-SLOVENSKÝ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO STYLU

ERASMUS +

2018 – 2020

2018-1-CZ01-KA229-048045_1

V září 2018 zahájilo Gymnázium Mikuláše Koperníka dvouletý projekt spolupráce ERASMUS + se soukromým Sportovním gymnáziem Pink Harmony ze Zvolena.

Projekt se zaměřuje na zdravý životní styl studentů, především na zdraví prospěšnou pohybovou aktivitu.

Hlavním cílem projektu je vytvořit a spolu se spolupracující slovenskou školou prakticky ověřit studijní materiál, který se bude soustřeďovat na rozvoj zdravotně orientované zdatnosti i kondice, zlepšení držení těla a pohybových návyků u mládeže ve věku 15–18 let s použitím efektivních moderních cvičebních pomůcek, které nejsou běžné v hodinách tělesné výchovy.

K dalším cílům patří zlepšení pohybové dovednosti a sportovní aktivity českých studentů, zvýšení jejich tělesnou zdatnost a držení těla a snížení množství tělesného tuku. Smyslem uvedeného programu je také změnit způsob trávení volného času mládeže, který ho tráví hlavně u počítače nebo televize.

V případě slovenské školy si program klade za cíl osvojit nové cvičební metody pro prevenci svalové dysbalance, posílit hluboký stabilizační systém páteře a zefektivnit aktivní regeneraci studentů (aktivních sportovců).

Součástí projektu je také setkání se slovenskými studenty. Smyslem setkání je představit studentům netradiční pohybové aktivity, které přispějí k rozšíření nabytých znalostí, uskutečnit přednášky o zdravém životním stylu a v neposlední řadě také prohloubit vzájemnou česko-slovenskou spolupráci. Nezbytnou součástí výjezdu budou sportovní aktivity jako Nordic Walking, turistika nebo jóga.

Shrnutí projektu:

Předkládaný projekt byl navržen pro studenty 1. – 4. ročníku Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci a studenty 1. – 4. ročníku Športového gymnázia PinkHarmony Zvolen. Projektu se zúčastnilo 2×14 studentů z české školy a 2x 14 studentů ze slovenské školy ve věku 15 – 19 let. Po vstupním diagnostickém vyšetření se studenti zúčastnili intervenčního programu, který byl zaměřený na pravidelnou pohybovou aktivitu. Projekt probíhal ve dvou turnusech, oba turnusy byly obsahově stejné.

V prvním turnusu 14 českých studentů a 14 slovenských studentů navštěvovalo po dobu 8 měsíců (říjen – květen) 2x týdně specializované cvičení zaměřené na rozvoj zdravotně orientované tělesné zdatnosti. Preferovali jsme netradiční pohybové aktivity s použitím moderních a velmi účinných cvičebních pomůcek. Studenti slovenské školy absolvovali také regenerační a kompenzační cvičení. U české školy nebyly lekce součástí vyučování, nicméně probíhaly v prostorách Gymnázia v Bílovci a byly realizovány v odpoledních hodinách tak, aby plynule navazovaly na vyučování. V případě gymnázia ve Zvolenu bylo cvičení zařazeno do běžných hodin TV. Po ukončení pravidelného cvičení se studenti podrobili výstupnímu měření, díky němuž jsme mohli zhodnotit efektivitu cvičebního programu.

Ve druhém turnusu, který měl probíhat stejně jako první, došlo z důvodu opatření vlád k některým změnám. Zapojeno bylo stejné množství studentů, museli jsme však zkrátit období jejich pravidelného cvičení ve škole. V obou školách probíhalo cvičení pouze od října do března. Jarní provoz projektu byl na obou stranách ovlivněn nařízením vlády a zavřením škol. Studenti nemohli navštěvovat školu a tím pádem ani pravidelné lekce, nicméně jsme s nimi komunikovali mailem. Mailem jsme jim posílali úkoly spojené s projektem a také cvičební lekce na doma.

Účastníci projektu se zúčastnili dvou společných výjezdů. Jeden se konal v České republice, druhý na Slovensku. Nezbytnou součástí výjezdu byly netradiční sportovní aktivity jako je turistika, jóga, funkční tréninky, SM systém, běžecké lyžování a aktivní regenerace. Tyto aktivity studenti prováděli společně, aby se vzájemně poznali a vytvořili si přátelské vztahy. Součástí výjezdů bylo několik workshopů, kde si studenti ověřili znalosti a dovednosti získané během celého projektu. Rovněž jsme se studenty probírali problematiku zdravého životního stylu. Pro tvůrce programu byla důležitá také zpětná vazba k projektu ze strany studentů.

Hlavní cíl projektu byl naplněn. Společně se slovenským partnerem jsme vytvořili a prakticky ověřili studijní materiál, který zahrnuje jak metodiku tvorby funkčních tréninků s využitím efektivních moderních cvičebních pomůcek a metodiku SM systému pro zlepšení držení těla, tak i ukázky praktických lekcí s fotografiemi i podrobným popisem pro realizaci. Uzavření škol nás navíc motivovalo k tomu, abychom vytvořili několik funkčních tréninků, které bylo možné realizovat s minimem pomůcek v domácím prostředí. Také tyto lekce jsme zahrnuli do studijního materiálu.

Také další cíle projektu byly splněny. Ukázali jsme studentům nejen cvičení s moderními pomůckami a možnosti aktivního trávení volného času, ale díky společným výjezdům jsme je seznámili také s dalšími volnočasovými aktivitami v zimním i jarním prostředí.

Projekt považujeme za velmi přínosný. Vytvořený studijní materiál hodnotíme jako velmi užitečný nejen pro učitele TV, ale také pro další zájemce, kteří by chtěli vytvářet zdraví prospěšné pohybové programy pro mladé lidi. Také vnímáme velmi pozitivně možnost pracovat se studenty jinak než je běžné v hodinách TV. Čeští studenti se seznámili s mnoha netradičními pohybovými aktivitami, které mohou pozitivně ovlivnit jejich zdraví i do budoucna. Slovenští studenti, kteří byli po sportovní stránce velmi zatěžováni, se zase seznámili s regeneračními a kompenzačními aktivitami, které jistě také ovlivní jejich zdraví i do budoucna. Jako přínosnou považujeme také vzájemnou mezinárodní spolupráci obou škol.

Skripta vytvořená v rámci projektu – ke stažení