Rozhodnutí o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Provozní doba sekretariátu v období jarních prázdnin: denně 8.00 – 15.00 hod.

Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec, příspěvková organizace, zastoupené ředitelem Mgr. Vítem Schindlerem, vyhlašuje v souladu s § 60, 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016, v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, pro přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 (tj. vzdělávání od školního roku 2018/2019):

1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace od školního roku 2018/2019 pro obory studia:

  • obor studia: 79-41-K/81 Gymnázium – 30 žáků,
  • obor studia: 79-41-K/41 Gymnázium – 60 žáků – zaměření všeobecné nebo matematika.

Dokumenty

Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v termínu do 1. března 2018.

Formuláře a dokumenty ke stažení

Přijímací zkoušky nanečisto

Pro uchazeče o studium jsme připravili „Přijímací zkoušky nanečisto“. Žáci při nich vypracují test z matematiky a z jazyka českého. Forma testu, způsob zadání a hodnocení bude podobný jako u testů na přijímacích zkouškách. Více informací naleznete zde….

Informace o ŠVP s rozšířenou výukou matematiky

  • nadstandardní počet hodin matematiky: 1. ročník 5 hodin, 2. ročník 5 hodin, 3. ročník 6 hodin, 4. ročník 6 hodin,
  • každé pondělí dvouhodinový seminář vedený vyučujícími Univerzity Palackého Olomouc,
  • možnost využít výhody fakultní školy Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy v Praze,
  • možnost ubytování na Domově mládeže gymnázia,
  • žáci jsou vedeni k samostatnosti: např. žáci připravují korespondenční seminář KOKOS, organizují soustředění KOPR (Koperníkovy prázdniny), dále připravují akci s názvem Univerzita Mikuláše Koperníka (přednášející jsou bývalí studenti gymnázia),
  • vybraní žáci se účastní mezinárodní matematické soutěže DUEL, jejímiž účastníky jsou studenti z Polska, Rakouska, Itálie, Bulharska a Rumunska,
  • k výuce používají speciálně připravené učebnice,
  • po absolvování studia jsou žáci dobře připraveni k dalšímu studiu na VŠ.