Přijímací zkoušky nanečisto

Pro uchazeče o studium jsme připravili „Přijímací zkoušky nanečisto“. Žáci při nich vypracují test z matematiky a z jazyka českého. Forma testu, způsob zadání a hodnocení bude podobný jako u testů na přijímacích zkouškách.

Co mohou uchazeči získat?

 • Ověří si práci s testem podobným tomu u přijímací zkoušky.
 • Zjistí, jaké formy úloh se v testech užívají.
 • Mohou si vyzkoušet časovou náročnost průběhu zkoušky.
 • Poznají náročnost skládání zkoušky v cizím prostředí.
 • Zkušení vyučující matematiky a jazyka českého žákům podrobně vysvětlí nejen způsob práce s testem, ale i řešení jednotlivých úloh.
 • Doplní si informace a poznají, co by měli ještě procvičit na skutečné přijímací zkoušky.
 • Seznámí se s vyučujícími, kteří jim budou zadávat „ostré“ přijímací zkoušky.
 • Mohou vyučujícím položit případné další dotazy o přijímacích zkouškách.

Organizační informace

 • Český jazyk a matematika – testy CERMAT
 • Termín – 29. ledna 2019
 • Čas 14.00 – 16.45 hodin
 • Poplatek za tisk materiálů 50 Kč

Obsah testů vychází z pilotního ověřování i z testů  předchozích let.

Pomůcky:

 • Rýsovací a psací potřeby – černě nebo modře píšící propisovací tužka, nepoužívejte gumovací pera.
 • Přezůvky s sebou.

Přihlášky:

Přihlášku zašlete nejpozději dne 25. ledna 2019 do 12.00 na adresu gbilovec@gmk.cz. V přihlášce uveďte jméno a příjmení uchazeče, základní školu a ročník, který uchazeč navštěvuje. Přihlášení elektronicky potvrdíme prostřednictvím emailu.