Změna stravného

Vážení strávníci,

v rámci udržení stávajícího standardu poskytovaných služeb jsme nuceni z důvodu stále se zvyšujících se cen potravin, energií a ceny práce na tuto skutečnost reagovat malým zvýšením úhrady za námi poskytované stravovací služby.

Ceny platné od 1. 1. 2020

Oběd

  • žáci 6. – 9. ročník      28,- Kč
  • žáci 1. – 4. ročník      30,- Kč
  • cizí strávnici              65,- Kč
  • Svačina                      17,- Kč

Věříme, že toto opatření pochopíte a zachováte nám i nadále svoji přízeň.

V případě, že hradíte stravné bezhotovostním způsobem (srážka SIPO), prosíme o adekvátní nastavení výše těchto srážek.

Mgr. Pavel Mrva
ředitel