Zjišťování globálního růstu hladin oceánů pomocí družicových měření

Milí studenti, rád bych vás jménem Katedry geologického inženýrství HGF VŠB-TU Ostrava a České geologické společnosti, pobočky Ostrava, pozval na přednášku V. Vatrta „Zjišťování globálního růstu hladin oceánů pomocí družicových měření a potenciálu na geoidu“, která se bude konat ve čtvrtek 7. listopadu 2019 od 16:00 v Geologickém pavilonu, místnost GP106. Cyklus přednášek pokračuje do konce zimního semestru těmito přednáškami:

5. prosinec:  Světová naleziště smaragdů a jejich drahokamový potenciál
Ing. Jaroslav Jiránek
16. leden 2020: Mesozoičtí a kenozoičtí hadi Eurasie
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

 

doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph. D.