Zaměstnanci školy přispěli na obnovu tornádem zničeného domova

Celý kolektiv zaměstnanců hluboce zasáhla tragédie obyvatel tornádem postižených obcí.

Po prvním kontaktování vedení postižených obcí se nám podařilo nalézt konkrétní osobu s vazbou na Bílovec, které tornádo vzalo domov. V rámci sbírky mezi zaměstnanci školy bylo dne 25. 7. 2021 zasláno na transparentní účet 80 tisíc na nový start.
Přejeme, aby náš příspěvek alespoň trochu pomohl k obnově zničeného domova, povzbudil a dodal síly začít znovu.