Žáci gymnázia vystoupí s vlastní autorskou hrou v Divadle loutek Ostrava

Ve středu 30. listopadu v 17 hodin bude mít na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava premiéru autorská divadelní skeč Před bouří. Autory textu a hudby jsou studenti Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci, kteří společně se spolužáky hru inspirovanou replikou Prospera ze Shakespearovy romance Bouře nastudovali a zajistili i hudební doprovod. 

Vše odstartoval workshop, který žáci deváté třídy absolvovali v závěru předchozího školního roku v rámci studia českého jazyka. Dramatická dílna se pod hlavičkou spolku THeatr ludem uskutečnila přímo ve škole. V průběhu workshopu inspirovaného Shakespearovou Bouří jsme se s lektory dohodli na dlouhodobější spolupráci. Bylo nám nabídnuto, abychom se zapojili do projektu Shakekoláž a vystoupili společně s dětským divadelním souborem DěS, který působí při alternativní scéně Divadla loutek Ostrava. Naším úkolem bylo vytvořit vlastní dramatický text, který by nastínil děj zmiňovaný v první velké replice Prospera, hlavní postavy hry. Inspirováni tímto monologem jsme vytvořili autorský text, který jeho autor Matyáš Khýr rozepsal ve verších do sedmi scén. Autorem hudby je další žák deváté třídy Jan Štípek. Následně studenti v hodinách výtvarné výchovy vytvořili s pomocí Ivany Vajdové, autorky skřítků Picmochů, loutky, které do představení zakomponovali. Takže v sedmi scénách představíme mix činohry, loutkohry, a dokonce i stínohry.

Ve skeči Před bouří vystupuje jako neapolský král Alonso autor hry Matyáš Khýr, jenž veršovaný text vytvořil v průběhu čtyř dnů. „Pro školní divadlo jsem psal už dřív, ale šlo o texty podstatně kratší a jednodušší,“ připouští a pochvaluje si skvělé podmínky alternativní scény ostravského loutkového divadla, kde studenty čekají i dvě reprízy. V nich kromě amatérských herců z řad studentů gymnázia vystoupí také autor hudby Jan Štípek, pro kterého jde o první prezentaci tvorby na veřejnosti. „Scéna má určitý děj, z něj jsem vycházel,“ zmiňuje skladatel, který psal hudbu hře přímo na míru. A tak atmosféru skeče dokresluje živá kapela, v níž u klavíru sedí sám autor hudby doprovázen spolužáky s flétnou a houslemi.

Spolupráci se studenty si pochvaluje i divadelní lektorka Hana Volkmerová, která se na zrodu studentského představení výrazně podílela. „Divadlo loutek Ostrava nabízí již od roku 2012 umělecko-vzdělávací programy školám, a to od mateřských až po vysoké. Také jsou zde vcelku pravidelně uskutečňovány stáže a praxe studentů divadelních oborů  a pedagogických oborů vysokých škol a zkouší tu i dětské divadelní studio DěS tvořené žáky a studenty ve věku od 9 do 16 let. Právě toto divadelní uskupení zpracovalo Shakespearovu hru Bouře, kterou dějově předchází divadelní inscenace studentů Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Jde o naši první podobnou „spolutvorbu“ ve smyslu společného komponovaného večera a jsme tomu moc rádi,“ říká Hana Volkmerová a dodává, že hlavní smysl této spolupráce spatřuje hlavně v tvorbě. „Hledat inscenační tvar, zamýšlet se nad tématy dané divadelní látky, učit se nové divadelní postupy, spolupracovat a nadchnout mladé lidi pro divadelní tvorbu a vše, co s ní souvisí, to je to podstatné. Mnohdy totiž diváci nemají komplexní představu, kolik lidí na inscenaci spolupracuje, kolik to stojí úsilí a že celý tento kompaktní organismus musí fungovat v jednom společném rytmu a hrát spolu, nikoli vedle sebe. A když se herci – studenti a členové seskupení DěS – díky této práci něco naučí, dozvědí o sobě a vyzkouší si něco nového a osobnostně se posunou, obohatí, získají novou zkušenost, budu spokojená. Osobně totiž nesmírně divadlu a vzdělávání a seberozvoji prostřednictvím divadla a divadelních technik věřím. Jde o celostní rozvoj na mnoha úrovních. I kdyby se pak student zabýval něčím zcela jiným, může mít kladný vztah k umění, což může obohacovat jeho život a nabízet mu další rozměr,“ uzavírá Hana Volkmerová. Zájemci mohou divadelní kus studentů z Bílovce spatřit také v průběhu dne otevřených dveří gymnázia, a to 9. prosince 2016 a 17. ledna 2017.

http://www.dlo-ostrava.cz/aktualita/detske-studio-divadla-loutek-ostrava-nazkouselo-shakespearovu-bouri/185/.