Z České rady dětí a mládeže

Hledáme nové mladé delegáty do OSN

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a hledají na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81) zájemce pro účast v 8. ročníku Mladí delegáti ČR do OSN.

Delegáti budou zastupovat zájmy české mládeže v OSN na celosvětové úrovni.

Budeme moc vděční, když nám pomůžete o této příležitosti informovat mladé lidi potažmo jejich rodiče. Je to bezesporu obrovská životní i kariérní zkušenost.

Přihlašování je otevřené do 14. 3. 2024.

 

Kdo se může stát mladým delegátem?

Každý/á aktivní občan/ka, jenž má mezi 18 a 25 lety, ovládá angličtinu, má zkušenosti z oblasti práce s mládeží a zájem o otázky mezinárodního dění a diplomacie.

Co mandát delegáta obsahuje?

Úspěšní kandidáti budou mít pak mj. příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN, spolupracovat se Stálou misí České republiky při OSN v New Yorku a Stálou misí ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě, včetně účasti na vybraných jednáních, a případně také vyjet do New Yorku (cca 11 dnů), Ženevy (cca 5 dnů) a dalších míst dle kapacit programu a aktuální nabídky mezinárodních příležitostí. Mandát trvá přibližně po dobu jednoho roku dle potřeb programu.

Další informace o výběrovém řízení najdete zde: https://mladiosn.cz/vyberove-rizeni/

Je v našich možnostech kontaktovat některé z předchozích delegátů s hodnocením, jak jim tato zkušenost pomohla. Zuzana Vuová pracuje v OSN v USA, Bára Kvasničková je taková česká Greta Thunbergová, současná mladá delegátka Zuzana Hellerová odjíždí za pár dní do Kambodže…

 

Šetření: Volný čas mladých lidí po pandemii

Mladí lidé po pandemii tráví více času se svými blízkými, ve větší míře také dbají o své zdraví s přemýšlejí, za co utrácejí. Oproti roku 2020, kdy byl první rok pandemie, se tento trend zvyšuje. Vyplývá to z analýzy ČRDM. Šetření bylo realizováno v rámci studie KANTAR Lifestyle 2022 na vzorku mladých lidí od 16 do 30 let (N = 1181). Pozornost byla v šetření věnována tomu, jak mladí lidé tráví čas s ostatními lidmi a jak se změnily jejich aktivity po pandemii.

Ze šetření vybíráme:

Mladí lidé částečně změnili své aktivity během pandemie covidu a nadále se vybraným z nich věnují. Kolem třetiny mladých (35 %) více přemýšlí o tom, za co utrácí, chodí častěji na procházky (36 %), nakupují online (33 %), tráví více času doma (33 %) a snaží se ve větší míře dbát o svoje zdraví (30 %). Kolem pětiny mladých se také více věnuje svým blízkým, ať už se jedná o rodinu, děti či partnery, tak i rodiče a prarodiče. Mladší věková kategorie 16–24 let chce být více v online kontaktu s přáteli (23 vs. 13 %), naopak starší generaci více podporuje práci na homeoffice (18 vs. 10 %).

Celé šetření najdete zde: https://crdm.cz/clanky/youthwiki/volny-cas-mladych-lidi-po-pandemii/