XVIII. ročník překladatelské soutěže Ostravské univerzity

Studenti GMK, Nela Harvey z kvinty, Soňa Šrubařová ze sexty a Daniel Lochman z 3. B, se zapojili do překladatelské soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Filozofická fakulta OU pro střední školy (od roku 2019) a vysoké školy z celé republiky. Soutěžící si mohou pro svůj překlad z cizího jazyka do češtiny vybrat buď literární (umělecký) text nebo text neliterární (odborný).

Všichni tři studenti přistoupili k soutěži velmi aktivně a zodpovědně a jejich plné nasazení bylo korunováno úspěchem nejvyšším. Soňa Šrubařová obsadila 1. místo v kategorii překlad literárního textu z francouzštiny a rovněž Daniel Lochman vyhrál 1. místo v kategorii překlad literárního textu z ruštiny. Nela Harvey se odvážně pustila do odborného překladu z francouzštiny, který jí určitě obohatil a posunul dopředu.

14. března se všichni tři studenti zúčastnili Dne s překladem, během kterého převzali ocenění a certifikáty z rukou děkana FF OU, doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D. Zúčastnili se přednášek odborníků na překlady, a to Renaty Putzlacher-Buchtové (polština), Lenky Malinové (španělština), doc. PhDr. Aleše Pohorského, CSc. (francouzština), Tomáše Dimtera (němčina), od kterých získali cenné informace pro své další tvůrčí počiny. Odpoledne byly nychystány překladatelské dílny na příslušných katedrách pro jednotlivé jazyky, kde proběhly diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů.

Nesmíme zapomenout na cenný poradní hlas Mgr. Pavlíny Andreeové, která je odborník na slovo vzatý co do jazykových korektur pro různá nakladatelství a která pomáhá našim amatérským překladatelům soutěžní texty vyšperkovat. Nele, Soni a Danielovi děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a upřímně jim blahopřejeme.

Mgr. Marcela Bittnerová, Mgr. Markéta Tesařová