Vzdělávání ve 2. pololetí a ukončování posledního ročníku vzdělávání

Čj. GMK/00115/2021
V Bílovci 09. 02. 2021

Opatření ředitele č. 1/2021

Rozhodnuti_reditele_hodnocení_2_pololeti