Výzva k předložení nabídky

Text výzvy.

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte prosím v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označené:

  • VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
    „Dodavatel myčky pro kuchyni školní jídelny Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace“
    NEOTVÍRAT

poštou na níže uvedenou adresu:

  • Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
    17. listopadu 526
    743 01 Bílovec

nebo osobně na sekretariát školy Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec, číslo dveří A 210, telefon 556 414 433.

Nejpozději však 1. 12. 2015 do 12:00 hodin.

(otevírání obálek proběhne v sídle zadavatele bezprostředně po ukončení termínu pro podání nabídek, tj. dne 1. 12. 2015 v 12.10 v ředitelně školy)