Vystoupení na charitativním plese s kapelou BHP

Prozatímní pěvecký sbor GMK má za sebou další vystoupení. Kapela BHP, která vystoupila na charitativním plese v Bílovci, požádala sboreček o společné zahájení této akce.

Pro žáky to byla opět nová a zajímavá zkušenost. Kapela si také opět vypůjčila výborného houslistu ze třídy paní učitelky Lenky Žídkové, rovněž studenta GMK, Davida Šimpacha.

Paní učitelce velice děkuji za perfektní spolupráci. Také bych ráda opět poděkovala všem rodičům, kteří své děti na akce i ve večerních hodinách a za divokých povětrnostních podmínek vždy ochotně dopraví.

Mgr. Barbora Krayzlová