Výsledky školního kola Dějepisné olympiády

Školní kolo DO se uskutečnilo 6. 12. 2022. Vzhledem k zadanému tématu – Rozdělený svět a Československo v něm, 1945-1992 – se v I. kategorii, tedy z kvarty účastnili pouze tři vybraní žáci. Toto učivo se totiž probírá až ve druhém pololetí. Přesto se všichni tři stali úspěšnými řešiteli a postupují do okresního kola.

Ve II. Kategorii soutěžilo patnáct studentů, tři postupují do okresního kola.

I. kategorie

Štěpán Jedlička (56 bodů ze 60), kvarta

Tomáš Zdich, kvarta

Lukáš Bravanský, kvarta

 

II. kategorie

Daniel Lochman (46,5 bodů ze 60), 3. B

Tomáš Jelínek, 3. B

Vojta Sukup, septima

 

Děkuji všem statečným za účast a předvedené znalosti a v okresním kole přeji hodně štěstí.

 

Za kabinet dějepisu

Pavlína Andreeová