VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout na sekretariátě školy od 30. dubna 2018 v čase od 14.00 do 16.00 h. V dalších dnech pak v čase od 7.30 do 16.00 h. Po 7. květnu 2018 Vám bude rozhodnutí o přijetí zasláno poštou. Zápisový lístek je nutné odevzdat do 10 pracovních dnů od data zveřejnění výsledků. V případě nepřijetí obdrží uchazeč rozhodnutí v písemné podobě poštou. Odvolání proti nepřijetí je možno podat do 3 pracovních dnů od data doručení Rozhodnutí o nepřijetí.

Obor 79-41-K/81 – osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení

Formuláře

Odvolání adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu zašlete doporučeně na adresu Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, do tří pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

 

Obor 79-41-K/41 – čtyřleté studium včetně ŠVP se zaměřením na matematiku

Výsledky přijímacího řízení