Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Obor 79-41-K/81 – osmileté studium

Rozhodnutí o přijetí si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout na sekretariátě školy od 2. května 2017 v čase od 12.00 do 16.00 h. V dalších dnech pak v čase od 7.30 do 16.00 h. Po 5. květnu 2017 Vám bude rozhodnutí o přijetí zasláno poštou. Zápisový lístek je nutné odevzdat do 10 pracovních dnů od data zveřejnění výsledků. V případě nepřijetí obdrží uchazeč rozhodnutí v písemné podobě poštou. Odvolání proti nepřijetí je možno podat do 3 pracovních dnů od data doručení Rozhodnutí o nepřijetí.

Výsledky přijímacího řízení

Obor 79-41-K/41 – čtyřleté studium včetně ŠVP se zaměřením na matematiku

Rozhodnutí o přijetí si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout na sekretariátě školy od 2. května 2017 v čase od 12.00 do 16.00 h. V dalších dnech pak v čase od 7.30 do 16.00 h. Po 5. květnu 2017 Vám bude rozhodnutí o přijetí zasláno poštou. Zápisový lístek je nutné odevzdat do 10 pracovních dnů od data zveřejnění výsledků. V případě nepřijetí obdrží uchazeč rozhodnutí v písemné podobě poštou. Odvolání proti nepřijetí je možno podat do 3 pracovních dnů od data doručení Rozhodnutí o nepřijetí.

Formuláře

Odvolání adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu zašlete doporučeně na adresu Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, do tří pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.