Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Obor 79-41-K/81 – osmileté studium

Výsledky didaktických testů pro obor 79-41-K/81.

Rozhodnutí o přijetí si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout na sekretariátě školy od 25. dubna do 28. dubna 2016 v čase od 7. 30 do 16. 00 h. Po tomto termínu bude Rozhodnutí o přijetí zasláno poštou. Zápisový lístek je nutné odevzdat do 10 pracovních dnů od data zveřejnění výsledků.

Výsledky přijímacího řízení

Obor 79-41-K/41 – čtyřleté studium včetně ŠVP se zaměřením na matematiku

Rozhodnutí o přijetí si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout na sekretariátě školy od 25. dubna do 28. dubna 2016 v čase od 7. 30 do 16. 00 h. Po tomto termínu bude Rozhodnutí o přijetí zasláno poštou. Zápisový lístek je nutné odevzdat do 10 pracovních dnů od data zveřejnění výsledků.

Formuláře

Odvolání adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu zašlete doporučeně na adresu Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, do tří pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.