Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto

Milí uchazeči, vážení rodiče,

dne 29. ledna 2019 organizovala naše škola v rámci Dne otevřených dveří „Přijímací zkoušky nanečisto“ pro žáky 5. a 9. tříd základních škol. Velmi nás potěšil Váš zájem o tuto akci.

Proč přijímací zkoušky nanečisto pořádáme

Testy, které bývají použity u přijímacích zkoušek se mohou lišit od běžných testů, na které jsou žáci zvyklí z výuky na svých školách. Výsledek žáka, který podobný test vidí poprvé, se může lišit od výsledku žáka, který se s podobným testem již setkal. Proto chceme dát zájemcům o studium na naší škole možnost seznámit se s používaným typem testů a zvýšit tak jejich šance na úspěšné zvládnutí „ostrých“ přijímacích zkoušek. Účastník přijímacích zkoušek nanečisto současně získá srovnání svých výsledků s výsledky ostatních žáků a může tedy vyhodnotit, jestli je potřeba v některém předmětu ještě zapracovat na přípravě.

Co když se mi test nepovedl

Zachovejte chladnou hlavu. Neúspěch v testech ještě vůbec neznamená, že nemáte předpoklady ke studiu na naší škole. Ze zkušenosti víme, že výsledky v přijímacích zkouškách nanečisto bývají zpravidla horší, než u „ostrých přijímacích zkoušek“.  Je to dáno tím, že se mnozí žáci poprvé setkávají s použitým typem testu, způsobem kladení otázek, způsobem záznamu odpovědí atd. Tuto situaci a případný stres zvládá každý jedinec jinak. V naprosté většině případů je proto výsledek testu na první pokus ovlivněn více schopností rychle se zorientovat v nové situaci a odolávat stresu než studijními předpoklady nebo vědomostmi a dovednostmi žáka.

Pokud jste z testů přece jen zjistili, že máte v některé oblasti nedostatky ve vědomostech, nebo že Vám dělá problémy řešení určitého typu úloh, máte ještě do „ostrých“ přijímacích zkoušek čas zapracovat na své přípravě.

Výsledky