Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Obor 79-41-K/41 – čtyřleté studium včetně ŠVP se zaměřením na matematiku

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

Zápisový lístek prosím odevzdejte osobně na sekretariátu školy nejpozději do 13. června 2022 (pracovní doba sekretariátu po – čt  7:30 – 15:30 h, pá 7:30 – 13:00) nebo předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb – stačí razítko pošty s tímto datem.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se dalšího postupu prosím volejte na tel. 731 697 288.