Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Obor 79-41-K/41 – čtyřleté studium včetně ŠVP se zaměřením na matematiku

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

Zápisový lístek prosím odevzdejte osobně na sekretariátu školy do 3. června 2021 (pracovní doba sekretariátu po – čt  7:30 – 16:00 h, pá 7:30 – 13:00) nebo předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb – stačí razítko pošty s tímto datem.

Obor 79-41-K/81 – osmileté studium

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

Zápisový lístek prosím odevzdejte osobně na sekretariátu školy do 3. června 2021 (pracovní doba sekretariátu po– čt  7:30 – 16:00 h, pá 7:30 – 13:00) nebo předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb – stačí razítko pošty s tímto datem.

Všeobecná ustanovení

Současně mají účastníci řízení a jejich zástupci podle §38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu. Spisy jsou k nahlédnutí ve škole.