Vyhlašujeme 2. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2022/2023

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2022/2023.

2. kolo přijímacích zkoušek se týká oboru 79-41-K/41 Gymnázium – tedy čtyřletého gymnázia.

Přihlášku je možné odevzdat do 27. května 2022.

Termín 2. kola přijímacích zkoušek je pak 30. května 2022.