VYCHOVÁVÁME SE, TOLERUJEME SE A SOUTĚŽÍME

Minulý a tento týden je ve škole živěji. Žáci primy soutěží se žáky dvou bíloveckých základních škol. Minulý týden se soutěžilo v SOUBOJI BAREV a hrály se KULIČKY, tento týden zase v tělocvičně proběhlo několik utkání ve VYBÍJENÉ.
Smyslem těchto 3 akcí je výchova k toleranci, kamarádství, komunikaci. Vzhledem k zápalu dětí v soutěžích nás samozřejmě potěšila i skutečnost, že se dokázaly bavit bez mobilů, počítačů.

Další informace zde nebo na.

Mgr. Magdalena Miláková