Výchova k občanství

Tento školní rok jsme se v občanské výchově zaměřili na skutečnou výchovu občana. Odpovědné občanství je nový a ucelený přístup k občanskému vzdělávání. Pro nás to letos znamená jednoduchým způsobem a hlavně dostupným informovat žáky o chodu města, o historii obcí, o každodenních záležitostech, které se jich konkrétně týkají. Nejen proto v měsíci listopadu a prosinci žáci nižšího gymnázia navštívili (a někteří teprve navštíví) bíloveckou radnici. Byli přivítáni starostkou Mgr. Renatou Mikolašovou a tajemníkem Ing. Jiřím Hodicem. Právě ten celou hodinu s žáky vedl. Ti se mimo jiné dozvěděli o čestných občanech města, o náplni práce tajemníka (a proč je netajemný tajemník zaměstnaný na radnici), proč na radnici přijít a co se dá zde vyřešit. Nedozvěděli jsme se určitě všechno, o čemž svědčí následná práce v další hodině občanské výchovy. Žáci měli napsat podle abecedy všechny pojmy, které si zapamatovali a které právě v oné hodině zazněly. Seznamy nebyly úplně plné, na písmeno q asi pojem opravdu nezazněl. Ale co měli žáci dále vytvořit, byly otázky, na co by se zeptali teď s odstupem času a po již získaných informacích. Objevilo se jich dost a mnohé z nich zašleme paní starostce k zodpovězení.

Mgr. Magdalena Miláková