Výběrové řízení – učitel/ka matematiky v kombinaci s dalším předmětem

Místo výkonu práce: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, 17. listopadu 526/18, 743 01 Bílovec
Pracovní poměr: doba určitá (zástup za mateřskou dovolenou)
Platové zařazení: 12. pl. třída, pl. stupeň dle uznatelné praxe (32.820 – 42.780,- Kč)
Požadované vzdělání: magisterské
Jiné požadavky/poznámky: plný pracovní úvazek (dle požadavku uchazeče možno i částečný)
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2024
Termín podání přihlášky: do 31. 10. 2023
Přihlášku zašlete 

a) písemně na adresu Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace; 17. listopadu 526; Bílovec; 743 01

nebo

b) na elektronicky na emailovou adresu gbilovec@gmk.cz.

 

Přihlášku vždy označte „Výběrové řízení na učitele matematiky“.

Bližší informace poskytne: Pavel Mrva; tel.: 731 697 288; e-mail: gbilovec@gmk.cz

Nabízíme:

  • zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravu, dovolenou, dětskou rekreaci…),
  • možnost ubytování v zařízení školy,
  • kvalitní pracovní zázemí,
  • možnost osobnostního rozvoje,
  • zapojení do projektů.

V případě zájmu o tuto pracovní pozici doložte:

  • žádost o místo (motivační dopis),
  • strukturovaný životopis,
  • kopii dokladů o absolvovaném vzdělání (Pokud z dokladů není zcela jasné, zda má uchazeč potřebnou kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících v platném znění, je třeba, aby uchazeč doložil svou kvalifikaci jejím písemným potvrzením od vzdělávací instituce, ve které kvalifikaci získal. Svou kvalifikaci může uchazeč doložit také potvrzením z MŠMT ČR – mailový kontakt: kvalifikace@msmt.cz.).