Výběrové řízení – učitel/ka fyziky

Místo výkonu práce: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, 17. listopadu 526/18, 743 01 Bílovec
Pracovní poměr: doba určitá (s možností změny na dobu neurčitou)
Platové zařazení: 12. platová třída
Požadované vzdělání: magisterské
Jiné požadavky: plný pracovní úvazek (dle požadavku uchazeče možno i částečný)
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2021
Termín podání přihlášky: do 30. června 2021
Přihlášku zašlete na adresu: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace; 17. listopadu 526; Bílovec; 743 01
Bližší informace poskytne: Pavel Mrva; tel.: 731 697 288; e-mail: gbilovec@gmk.cz

Nabízíme:

  • zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravu, dovolenou …)
  • možnost ubytování v zařízení školy
  • kvalitní pracovní zázemí
  • možnost osobnostního rozvoje
  • zapojení do projektů

V případě zájmu o tuto pracovní pozici doložte:

  • žádost o místo,
  • strukturovaný životopis,
  • kopii dokladů o absolvovaném vzdělání (Pokud z dokladů není zcela jasné, zda má uchazeč potřebnou kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících v platném znění, je třeba, aby uchazeč doložil svou kvalifikaci jejím písemným potvrzením od vzdělávací instituce, ve které kvalifikaci získal. Svou kvalifikaci může uchazeč doložit také potvrzením z MŠMT ČR – mailový kontakt: kvalifikace@msmt.cz.).