Výběrové řízení – učitel/ka anglického jazyka

Místo výkonu práce: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
Pracovní poměr: doba určitá ( s možností změny na dobu neurčitou)
Platové zařazení: 12. pl. třída
Požadované vzdělání: magisterské
Jiné požadavky/poznámky: plný pracovní úvazek
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018
Termín podání přihlášky: 17. května 2018
Přihlášku zašlete na adresu: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace; 17. listopadu 526; Bílovec; 743 01
Bližší informace poskytne: Vít Schindler; tel.: 556 414 445; e-mail: gbilovec@gmk.cz

V případě zájmu o tuto pracovní pozici doložte:

  • žádost o místo,
  • strukturovaný životopis,
  • kopii dokladů o absolvovaném vzdělání (Pokud z dokladů není zcela jasné, zda má uchazeč potřebnou kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících v platném znění, je třeba, aby uchazeč doložil svou kvalifikaci jejím písemným potvrzením od vzdělávací instituce, ve které kvalifikaci získal. Svou kvalifikaci může uchazeč doložit také potvrzením z MŠMT ČR – mailový kontakt: kvalifikace@msmt.cz.).