Výběrové řízení – asistent/asistentka pedagoga

Místo výkonu práce: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, 17. listopadu 526/18, 743 01 Bílovec

Pracovní poměr: doba určitá (po dobu přidělení AP PPP)
Platové zařazení: 8. pl. třída (25.040 – 31.800,- Kč dle uznatelné praxe)
Požadované vzdělání: ukončené studium opravňující k výkonu AP dle zákona o pedagogických pracovnících v aktuálním znění
Úvazek: 35 hodin/týden
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2023
Termín podání přihlášky: do 15. června 2023
Zařazení: do 3. ročníku osmiletého gymnázia

Přihlášku zašlete na adresu: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace; 17. listopadu 526; Bílovec; 743 01
Bližší informace poskytne: Pavel Mrva; tel.: 731 697 288; e-mail: pmrva@gmk.cz

Nabízíme:

  • zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravu, dovolenou…),
  • možnost ubytování v zařízení školy,
  • kvalitní pracovní zázemí,
  • možnost osobnostního rozvoje,
  • zapojení do projektů.

V případě zájmu o tuto pracovní pozici doložte:

  • žádost o místo,
  • strukturovaný životopis,
  • kopii dokladů o absolvovaném vzdělání (Pokud z dokladů není zcela jasné, zda má uchazeč potřebnou kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících v platném znění, je třeba, aby uchazeč doložil svou kvalifikaci jejím písemným potvrzením od vzdělávací instituce, ve které kvalifikaci získal. Svou kvalifikaci může uchazeč doložit také potvrzením z MŠMT ČR – mailový kontakt: kvalifikace@msmt.cz.).