VODÁCKÝ KURZ 2019

Ve dnech 3. 6. až 7. 6. jsme se my, žáci třetích ročníků, zúčastnili vodáckého výcviku na řece Dunajci. Pod dozorem zkušených instruktorů a také našich profesorů jsme si užili krásný týden plný zábavy, ať už na vodě, nebo během volnočasových aktivit. Jeden den jsme místo bot do vody obuli pohorky a udělali si výlet na Tři Koruny a Sokolici. Procházka sice byla pro některé z nás náročnější, ale ty výhledy stály opravdu za to!

Celý týden byl doprovázen pěkným počasím, což na připálených tělech některých studentů můžeme vidět ještě teď.

Všichni jsme letošní kurz přežili ve zdraví, za což vděčíme profesorům, kteří nás bedlivě hlídali a starali se o nás.

Pavla Šelongová 3. B