Vítězství v okresním kole Olympiády z anglického jazyka

Dne 22. února 2017 se ve SVČ Fokus v Novém Jičíně konalo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V mladší kategorii I. B (prima a sekunda) s přehledem zvítězila Rachel Stojkovová ze 7. A. V kategorii II.B (tercie a kvarta) se na krásném 3. místě umístila Michaela Černínová z 9. A. Oběma žákyním děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Hana Orlová