Vikingové na GMK

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 jsme se my, žáci nižšího gymnázia, všichni sešli v tělocvičně. Čekal nás program přivezený až z Pardubic. Na začátku nás uvítali dva muži, se kterými jsme se posléze vydali na cestu do minulosti. Ocitli jsme se v 8. – 11. století, kdy na naší planetě žili Vikingové. Společně jsme si je představili, vyvrátili si mylné domněnky z filmů a ještě jsme se i stihli vrátit zpět do moderního 21. století. Celý tento program probíhal formou interaktivního divadla. Byla zapojena i nemalá část studentů, kteří si vyzkoušeli, co to znamená stát se opravdovým Vikingem. Divadlo bylo vedeno vtipnou, ale naučnou formou, takže jsme se dozvěděli spoustu nových informací a obohatili si tak své znalosti v této dějepisné kapitole.

Zděněk Řeháček (kvarta)