Věda na přání

Během roku jsme měli možnost absolvovat opět velmi poučné přednášky vyučujících z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jednotlivé okruhy byly zaměřeny dle učiva vyššího gymnázia. Naši žáci se dověděli spoustu nových informací z různých vědních oborů (nanotechnologie, geneticky modifikované potraviny, tahy ptáků, silice, plasty).

Přednášky byly velmi výstižně doplněny o krátké filmy a nejnovější vědecké poznatky.

Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Sylva Roháčková