Věda na přání – GMO

Již tradičně probíhá v maturitním ročníku přednáška prof. Marka Koutného z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, z oblasti nových metod v genetice. Letos si studenti vyslechli téma GMO = geneticky modifikované organismy, které se stále častěji objevují v našem životě. Z velmi bohaté závěrečné diskuse plyne, že téma zaujalo a také ukázalo, kudy se lidstvo bude dál v této oblasti ubírat.

Mgr. Sylva Roháčková