Vánoční tvoření

Kdo je připraven, není překvapen. Podle tohoto rčení se letošní rok řídíme i my učitelé na GMK.

S přípravou na Vánoce jsme proto začali již toto pondělí 21.11. Nebyli jsme jediní. Přidalo se k nám přes sto dalších. Žáci primy a sekundy vzali své sourozence, své rodiče a společně si přišli vytvořit krásné vánoční ozdoby. Pozvali jsme také maminky s dětmi z Ukrajiny, které u nás v Bílovci hledají bezpečí před válkou. Dokonce se k nám připojil i náš lektor angličtiny z USA, Jack. Z naší prosté oslavy Vánoc se tak stala multikulturní oslava vánočních tradic z různých koutů světa. Na kytaru nám hrál koledy pan Foltýn a školní jídelnou se prolínala čeština, ukrajinština s angličtinou. Nikdo neměl problém s porozuměním a každý si domů odnesl některý z výrobků, které se naučil vytvořit od našich dobrovolníků z řad žáků vyššího gymnázia.

Na závěr bych chtěla těmto dobrovolníkům a kolegům poděkovat za úžasnou práci, kterou vykonali. Mé díky patří také Nadaci Via, která nám poskytla finanční prostředky na nákup materiálu a drobného občerstvení. Zvláště kávičku si pochvalovaly maminky, které si po náročném dni mohly chvíli odpočinout a povykládat, zatímco jim jejich děti nosily ukázat vánoční ozdobu jednu za druhou.

Mgr. Irena Janesová