Valašské hry 2022 – Do nekonečna a ještě dál…

27. června 2022 započal již 27. ročník tradičních Valašských her – školní olympiáda všech tříd plná zážitků. Čekaly nás tři dny plné soutěží, turnajů a zápasů.

Studenti si napříč třídami opět posílili kamarádské vztahy, stmelili své třídní kolektivy ve snaze bojovat za svůj tým, a tím se také pokusit vyhrát školní pohár. Disciplín, na které se mohli žáci nahlásit, bylo spousta, a proto měl každý student příležitost projevit své silné stránky. Organizátoři si na třetí olympijský den připravili speciální soutěže pro zástupce z každé třídy, které se všem účastníkům moc líbily. Během celé akce nechyběla spousta dobrého jídla, pití, hudby a přátelské soutěživé atmosféry.

Na konci každého dne jsme se sešli na našem hřišti a vyhlásili vítěze ukončených disciplín, a tak si každý výherce odnesl krásné ceny a mohl si užít svých pár minut slávy. Za organizátory gratulujeme třídě SEXTA, kteří se stali absolutními vítězi celých Valašských her. Všem ostatním děkujeme za nadšení, zapálení a účast.

Za organizátorský tým septimy

Veronika Tížková