Ústřední kolo Soutěže v programování

Ve dnech 21. – 23. června se uskutečnilo v Hradci Králové ústřední kolo Soutěže v programování. Naši školu reprezentoval Michal Bravanský z kvinty, který postupoval z druhého místa v kraji. Michal patřil k těm mladším ve své kategorii, a přesto se umístil na pěkném čtvrtém místě. Od třetího místa jej dělil jediný bod.

Michalovi blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Svatava Fojtíková