Úspěšní řešitelé matematické olympiády v kategorii Z9

Gratulujeme zástupcům kvarty Lukáši Bravanskému a Tomáši Zdichovi za krásná umístění a vzornou reprezentaci, neboť se oba zmínění stali úspěšnými řešiteli a potvrdili svou pozici mezi nejlepšími matematiky (nejen) v kraji v rámci krajského kola matematické olympiády. Krajské kolo je v kategorii Z9 nejvyšším stupněm a tak se těšíme na další reprezentaci v následujících letech v rámci středoškolských kategorii.

Mgr. Vojtěch Skotnica