Úspěchy studentů francouzštiny ve školním roce 2018/19

Tento školní rok přinesl studentům francouzštiny několik mimořádných úspěchů. Tím prvním úspěchem z 22. března bylo 3. místo Lucie Heiníkové ze septimy ve zpěvu francouzské písně v ostravském klubu Parník, a to v kategorii sólista před maturitou. Pochvalu zasluhuje i její ročníkový kolega Adam Širůček ze 3. B, který ji podpořil úžasným klavírním doprovodem.

Druhý úspěch přivezla 2. dubna Nela Hanelová z krajského kola Olympiády ve francouzském jazyce, a to 5. místo v kategorii B2. V konkurenci studentů z jazykových gymnázií je to obdivuhodný výkon.

Třetí úspěch není výsledkem jednoho soutěžního klání, ale odráží dlouhodobou práci napříč celým školním rokem. Jedná se o konverzační a gramatický kroužek francouzštiny, který se odehrává v pátek po vyučování. Vede ho Dominik Nagy, náš úspěšný letošní maturant a čtyřnásobný vítěz celostátního kola Olympiády ve francouzském jazyce. Dominikovi děkujeme za celoroční vedení tohoto kroužku, za přislíbené pokračování v jeho lektorské práci i v dalším školním roce a přejeme mu mnoho štěstí na vysoké škole!

Mgr. Markéta Tesařová