Úspěchy Michala Bravanského

Matematická olympiáda kategorie P (programování)

Školní kolo bylo uzavřeno 15. 11. 2021. Do krajského kola postupují všichni řešitelé, kteří získali alespoň 10 bodů. Michal získal 16 bodů a do krajského kola postupuje ze šestého místa. Krajské kolo proběhne 18. 1. 2022.

Kasiopea – soutěž v programování pro studenty středních škol

Domácí kolo probíhalo od 20. 11.–5. 12. 2021. Michal opět nezklamal. Ze 322 soutěžících se umístil na jedenáctém místě a postupuje do celostátního kola s dalšími 30 úspěšnými řešiteli. Celostátní kolo proběhne příští rok na jaře v Praze na Malé Straně v budově Matfyzu. Formát soutěže bude podobný jako v domácím kole. (https://kasiopea.matfyz.cz)

Mgr. Svatava Fojtíková