Úspěch studentů z kvinty

Každoroční soutěže Prezentiáda se letos zúčastnila celá kvinta, ze které postoupily čtyři týmy do dalšího online kola, kam bylo nominováno celkem sto nejlepších týmů z celé České a Slovenské republiky. Bohužel jeden z týmů naší školy se nakonec rozhodl odstoupit.

Zbývající tři družstva se zúčastnila neoficiálního školního kola v pondělí dne 12. 4. 2021, kde se svými prezentacemi předstoupila před učitelskou porotu sestavenou z paní učitelky Fojtíkové, Sláčalové, Šeděnkové a pana učitele Šustka.

Po výstupu všech tří skupin dala učitelská porota každému z týmu užitečnou zpětnou vazbu a rozhodla i o konečném pořadí podle výkonů.

Závěrečné pořadí vypadá takto:

  1. Tým Toust (10 bodů)
  2. Tým Dva mušketýři (8 bodů)
  3. Tým Tým 1 (6 bodů)

Na závěr ještě jednou děkujeme jak učitelům, kteří si našli čas a zasedli v porotě, tak i všem týmům a přejeme jim hodně zdaru do online kola soutěže.

A. Vodný a V. Sukup, kvinta