Uplakaný Palacký

Dne 11. října jsme se vypravili se třídou 2. A na exkurzi do Hodslavic. Tento výlet měl být symbolickou tečkou za učivem o národním obrození. Stylově jsme zvolili i dopravce se stejným jménem.

Náš průvodce nám podal poutavý výklad, provedl nás rodným domkem, ukázal nám také oba přilehlé kostely. Z nich nás zaujal zejména ten dřevěný.

Legenda praví, že když má František Palacký, jehož socha dominuje prostranství před rodným domkem, klobouk v levé ruce, bude pršet. A pršelo vydatně.

Takže příště pozor na klobouk!

Mgr. Radim Bejlovec a třída 2. A