Učíme se on-line: propojujeme žáky se studenty Ostravské univerzity

Co mají společného žáci z Gymnázia Mikuláše Koperníka a studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity? Všichni už za sebou mají téměř půl roku distančního vzdělávání. Chybí osobní kontakt učitelů se žáky a studenti učitelství nemají kam jít na praxi. Řada škol předměty jako je matematika či biologie řeší zadáváním úkolů k samostudiu, a proto je omezená i možnost absolvovat praxi on-line. Gymnázium Mikuláše Koperníka proto navázalo spolupráci s Ostravskou univerzitou. Na gymnáziu se učí on-line a v listopadu díky tomu skupina studentů má možnost účastnit se on-line hodin biologie. Zároveň univerzita v rámci dobrovolné pomoci studentů při řešení nouzového stavu nabídla žákům bezplatné on-line doučování matematiky. Rodiče i žáci tuto aktivitu přijali velmi kladně a nyní se domlouvají se svými novými lektory. Několik lekcí již úspěšně proběhlo a vypadá to na slibný začátek další spolupráce.

Ing. Veronika Pilátová