Třídní schůzky pro nastupující ročníky, 14. června

Zveme nově nastupující žáky a jejich rodiče na třídní schůzky.

Termín: 14. 6. 2022
Čas: 16:00 hodin
Místo: aula školy
Pozvaní: rodiče vč. žáků, kteří nastupují 1. 9. 2022 do prvních ročníků (Prima, 1. B a 1. C).

Budou poskytnuty informace o stravování, učebnicích, plánu školního roku – adaptační kurz, lyžařský kurz, plavecký kurz pro Primu.
Seznámíte se s třídními učiteli, vedením školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a školní psycholožkou.

Součástí je obhlídka školy.

Těšíme se na Vás!