Třídní schůzky a plenární schůze SRPDŠ

Ve dnech 18. a 20. listopadu 2015 se konají třídní schůzky a plenární schůze SRPDŠ.

  • 18. 11. 2015 – třídní schůzky vyšších ročníků gymnázia (třídy A, B)
  • 20. 11. 2015 – třídní schůzky nižších ročníků osmiletého studia a tříd C čtyřletého studia.

Začátek vždy v 16:00 v aule školy, kde proběhne plenární schůze SRPDŠ s následujícím programem:

  • Zpráva o činnosti výboru SRPDŠ
  • Zpráva o hospodaření výboru SRPDŠ
  • Schválení výše členského příspěvku SRPDŠ

Od 16:20 pokračují třídní schůzky v kmenových třídách.