Svět starověkého Řecka a tajemný Egypt

Výuku dějepisu v primě zpestřily v průběhu května 2016 dvě mimoškolní akce. První program byl zajištěn v místní knihovně, kde byli žáci nejprve stručně seznámeni s fungováním katalogizačního systému. Hned poté si mohli ověřit, zda jsou schopni nově nabyté informace uplatnit v praxi. Úkolem žáků ve skupinkách bylo vyhledat potřebné informace týkající se každodenního života starověkých Řeků. Zjištěné zajímavosti pak žáci následně odprezentovali svým spolužákům.

Za druhou akcí jsme vyrazili do muzea. Nejprve jsme si prošli expozici týkající se historie města Bílovec, vyslechli si doprovodný výklad, nahlédli do zámeckého pokoje a prozkoumali knoflíky vyrobené v Massagu. Výstupem do podkroví jsme se rázem přenesli o několik tisíc let zpět. Čekala nás zajímavá expozice s názvem Egypt – dar Nilu. S připraveným pracovním listem v ruce poznávali žáci postupně krásy starověkého Egypta. Byla to skvělá příležitost k zopakování již dříve probíraného učiva a také k rozšíření znalostí o dějinách této tajemné země na Nilu.

Za obě vydařené akce pracovníkům muzea a knihovny moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Petra Piková a žáci primy